Produktie-en-Testen-van-comfortschuim

Produktie en testen van comfortschuim

Hier vind u informatie over de produktie van comfortschuim en aan welke testen deze onderhevig zijn.

De produktie van polyurethaanschuim is een bijzonder proces waarbij meerdere factoren een rol spelen, zoals de juiste grondstoffen, een geavanceerde schuiminstallatie en vakmanschap

Het schuimproces van synthetische schuimen zoals koudschuim omvat een chemische reactie tussen de diverse grondstoffen zoals water, polyol en iso-cyanaat. Hierdoor onstaat een vloeibare massa welke uit de mengkop komt en daarin komt een exotherme reactie op gang. Deze massa wordt dikker en expandeert doordat bij de reactie van water met iso-cyanaat koolzuur gevormd wordt. Hierdoor ontstaan gasbellen die zorgen voor het schuimproces en de celstructuur van het schuim.

de-produktiestraat-voor-het-comfortschuim

Comfortschuimblokken

Via de schuimmachine worden blokken comfortschuim geproduceerd met een breedte van 2 meter, en een hoogte van ca. 1,20 meter. Waarbij de maximale lengte van deze blokken comfortschuim tot 100 meter reiken. Het toegepaste procedé bepaald de densiteit en overige eigenschappen van de geproduceerde comfortschuim.

comfortschuimblok-rolt-uit-de-produktiestraat-in-een-regaal
het-afgekoelde-en-uitgeharde-comfortschuim-rolt-uit-de-regaal-om-bewerkt-te-worden

Afkoelen en uitharden van het comfortschuim

Na het schuimen van de comfortschuimblokken komen deze terecht in het zogenaamde ‘regaal’. Dit regaal bestaat uit goed geventileerde opslagstraten van elk 100 meter lengte welke zijn voorzien van lopende banden, waarmee het transport van de blokken gerealiseerd kan worden. De comfortschuimblokken blijven ongeveer een etmaal in de regaal liggen om uit te harden en af te koelen.

Testen van het geproduceerde comfortschuim

Wat behelzen deze testen? Dit is het volgende:

 • Dichtheid (SG) / ISO 845

  Hieronder wordt verstaan de hoeveelheid massa uitgedrukt in kilo’s per kubieke meter. Schuim wordt geproduceerd in verschillende dichtheden variërend van bruto 23 kg/m3 tot wel 80 kg/m3. Dichtheid is met name bepalend voor de duurzaamheid van het schuim. Hoe hoger de dichtheid, des te langer de verwachtte levensduur.

 • Hardheid / ISO 2439

  Hardheid (ILD) wordt gemeten volgens testmethode ISO 2439, en is een maatstaf voor de benodigde kracht die nodig is om het schuim in te drukken. Hardheid wordt gemeten in Newton. De meest gehanteerde maatstaf voor hardheid is de kracht die nodig is om het schuim gedurende 30 seconden met 40% in te drukken. Bij toepassingen in een zitmeubel wordt een hogere hardheid gevraagd dan bijvoorbeeld in een matras.

 • Stramheid / ISO 3386

  Stramheid (CLD) is een eigenschap die verwant is aan hardheid. Er wordt getest met kleinere testblokjes (10x10x5 cm) die voor 40% worden ingedrukt. De hiervoor benodigde kracht wordt afgelezen zodra de 40% indrukking is bereikt. Stramheid wordt gemeten in kPa (=aantal Newton/m2).

 • Rek bij breuk- en treksterkte / ISO 1798

  Rek bij breuk en treksterkte zijn gerelateerde begrippen. Via een stans worden speciaal gevormde monsters gemaakt. Het percentage rek dat wordt gemeten voordat het monster scheurt, is de maatstaf voor ‘rek bij breuk’. De benodigde kracht hiervoor wordt treksterkte genoemd (in kPa). Afhankelijk van uw toepassing, kan een hoge sterkte een relevante eigenschap zijn.

 • Elasticiteit / ISO 8307

  Deze producteigenschap wordt gemeten door een kogel vanaf een bepaalde hoogte op een schuimblokje te laten stuiten. De mate waarin het kogeltje terugstuit ten opzichte van de oorspronkelijke valhoogte is de ‘rebound’ factor, en geeft een indicatie voor de veerkrachtigheid.

 • Blijvende vormverandering / ISO 1856

  Bij deze testmethode worden schuimmonsters gedurende een periode van 22 uur bij een temperatuur van 70° Celsius voor 50% ingedrukt. Na deze periode krijgen de monsters 30 minuten hersteltijd. Vervolgens wordt gemeten wat de afname in hoogte is in procenten.

 • Brandveiligheid

  Deze norm zal afhankelijk van het toepassingsgebied kunnen verschillen, de hoogste norm is de zogenaamde CRIB-5

Test-op-hardheid-van-het-comfortschuim

hoe stevig of soepel is het schuim?

Testapparaat-voor-de-treksterkte-en-rek-van-het-comfortschuim

hoe sterk is het schuim?

Kogeltest-om-de-elasticiteit-van-het-comfortschuim-te-bepalen

hoe elastisch is het schuim?

testapparaat-voor-bepalen-van-de-dynamische-vermoeiing-van-het-comfortschuim

hoe duurzaam is het schuim?

Bieden deze testen de zekerheid voor een juiste keuze?

Praktijk leert dat naast deze testen en de uitkomsten ervan minstens vier hele belangrijke menselijke factoren van grote invloed zijn op de levensduur of misschien beter gezegd de gebruiksduur /ervaring van een matras, te weten:

 • Transpiratie
 • Fysieke gesteldheid
 • Sensitiviteit
 • Persoonlijke voorkeur

Neemt niet weg dat de kwaliteitsnormen van comfortschuim van groot belang zijn om de toepasbaarheid ervan voor matrassen te rechtvaardigen. Maar met testen alleen zijn we er niet, om die reden wordt in de praktijk bij ons advies aan de klant ook diens slaapgedrag en fysieke gesteldheid in kaart gebracht zodat we, door letterlijk u als klant centraal te stellen, een zo goed als mogelijk oplossing te kunnen aandragen waarbij we het eisenpakket van hem of haar in dit advies meenemen.

Bewerken van het comfortschuim

Wat en waarom wordt het comfortschuim bewerkt?

Beddenspecialist-Kalkman-Bodegraven
Öko-Tex-100-label
wij-zijn-onderdeel-van-de-beddenspecialist-formule